שנתון

השנתון "שירת המדע" של מכון ויצמן למדע, בעריכת יבשם עזגד, מתמקד במרווחים ובאזורי המגע בין ספרות, אמנות ומדע, מציע גשרים, ומצביע על השורש המשותף לכולם: המסע המתמשך של המין האנושי להבנת העולם ומקומנו בתוכו, אשר מיטלטל בין חתירה לתבונה לבין רגשות, בין עובדות לפרשנות, בין שאיפה לאובייקטיביות לבין השלמה עם סובייקטיביות, בין מדעי הטבע והמדעים המדויקים למדעי הרוח והאמנויות, תוך הדגשת השאלה – וההכרה בכך שכל תשובה שאנו מקבלים מולידה סימני שאלה חדשים.

השנתון מנציח את זכרו של עפר לידר, מדען ומשורר שעסק במחקר מדעי חלוצי, ובמקביל הביע בשיריו תובנות מזוקקות, פרי התבוננות מדויקת בנפש האדם. הוא נפתח ביצירותיהם של הזוכים בפרס היצירה הספרותית בין מדענים לזכר עֹפר לידר, ובהמשכו מובאים שירים, עבודות אמנות ומאמרים של משוררים, סופרים, מדענים, אמנים, אוצרים ועיתונאים. בכל שנה נבחר נושא אחד, הנבחן במסגרת זו מזוויות ראייה שונות ובכלים שונים. כך נוצרת "סביבת עבודה" רב-תחומית מאתגרת, מעין סדנה של "חילוף חומרים", המעודדת נביטה של רעיונות חדשים.

 

שירת המדע 2024 (עורך: עידן בריר. חברי מערכת: בני גיגר, דני כספי, אסנת לידר)

שירת המדע 2023 (עורך: יבשם עזגד. חברי מערכת: בני גיגר, דני כספי, אסנת לידר)

שירת המדע 2022 (עורך: יבשם עזגד. חברי מערכת: בני גיגר, דני כספי, אסנת לידר)

שירת המדע 2021  (עורך: יבשם עזגד. חברי מערכת: בני גיגר, דני כספי, אסנת לידר)

שירת המדע 2020 (עורך: יבשם עזגד. חברי מערכת: בני גיגר, דני כספי, אסנת לידר)

שירת המדע 2019 (עורך: יבשם עזגד. חברי מערכת: בני גיגר, דני כספי, אסנת לידר)

שירת המדע 2018 (עורך: יבשם עזגד. חברי מערכת: בני גיגר, דני כספי, אסנת לידר, יבשם עזגד)

שירת המדע 2017 (עורך: יבשם עזגד. חברי מערכת: בני גיגר, דני כספי, אסנת לידר, יבשם עזגד)

שירת המדע 2016 (עורך: יבשם עזגד. חברי מערכת: בני גיגר, דני כספי, אסנת לידר, יבשם עזגד)

שירת המדע 2015 (עורך: יבשם עזגד. חברי מערכת: בני גיגר, דני כספי, אסנת לידר, יבשם עזגד)

שירת המדע 2014 (עורך: יבשם עזגד. חברי מערכת: בני גיגר, דני כספי, אסנת לידר, יבשם עזגד)

שירת המדע 2013 (עורך: יבשם עזגד. חברי מערכת: בני גיגר, דני כספי, אסנת לידר, יבשם עזגד)

שירת המדע 2012 (עורך: יבשם עזגד. חברי מערכת: בני גיגר, דני כספי, אסנת לידר, יבשם עזגד)

שירת המדע 2011 (עורכים: דני כספי, אסנת לידר, יבשם עזגד)

שירת המדע 2009 (עורכים: דני כספי, אסנת לידר, יבשם עזגד)

שירת המדע 2008 ( עורכים: אסנת לידר, דני כספי)

שירת המדע 2007 (עורכים: אסנת לידר, דני כספי)

שירת המדע 2006 (עורכים: אסנת לידר, דני כספי)

שירת המדע 2005 (עורכים: דני כספי, אסנת לידר, רחלי פלביץ, איזי גורן)