ספריית הפקולטה לפיזיקה

פרוייקט הושלם: 2018

ספריית הפיזיקה שופצה ומשמשת אף כמרכז כנסים. 

בהיקף הספרייה שולבו עשרות משרדים אישיים, חדר ישיבות , מתחם אוכל מרכזי ואזור עבור הרצאות. 

אלמנט העיצוב המרכזי הוא שימוש באריחי שטיח המשמשים כ"פיקסלים" המתארים את הסביבה הירוקה הנשקפת מחלונות המתחם.