"הצריף" – מרכז ההדרכה

פרוייקט הושלם: 2019

הסבת מבנה עץ ("צריף") אשר ששימש כבית מגורים בקמפוס, למבנה רב תכליתי להדרכה, עבור אגף משאבי אנוש. 

ה"צריף" אשר נבנה במקור בשנות ה-50 בסגנון צריף אמריקאי, עבר שיפוץ והתאמה לייעודו החדש, תוך שמירה על המאפיינים האדריכליים של "הצריף"  ועיצוב בסגנון כפרי הכולל שימוש בעץ ובצבע. 

בעיצוב המקום שולבו פינות הסבה בסגנונות שונים להעשרת סוגי המפגשים הפורמליים והא-פורמליים במקום ובמטבחון עוצב גרפיטי בהתאם לחזון של האגף להשלמת החוויה הלימודית.