ניו יורק

שטח רצפה 24 m2.

הצעה לעיצוב חדר לסטודנטים
חדר זה מעוצב בסגנון מתועש כולל תקרות וקירות "חשופים" ותשתיות גלויות כך שמתקבל מראה עדכני ובלתי פורמלי.