מעבדות

מעבדה 6

שטח רצפה 55 m2.

האתגר בתכנון מעבדה זו היה שטחה המצומצם לעומת כמות משטחי העבודה והציוד שנדרש על פי הפרוגרמה, כולל ציוד ואחסון.
רצפה: פי. וי. סי אנטי-סטטי
תקרה: אריחי פח מחוררים