Mailman

לכל רשימת תפוצה יש מנהל רשימה. רשימות תפוצה הנוצרות במערכת ה- mailman יכולות לקבל את הגדרות ברירת המחדל הקיימות במערכת או שהגדרות אלו ניתנות לשינוי ע"י מנהל הרשימה כך שיתאמו את צרכי הרשימה, לדוגמא, מיהם הגורמים המורשים לשלוח מיילים לרשימת תפוצה זו.

מאפיינים

  • במייל שישלח לרשימת התפוצה, בשדה שולח, תופיע כתובת המייל הפרטית של השולח
  • לכל רשימת תפוצה, קיים ממשק web-י בו אנשים יכולים להרשם לרשימת התפוצה. מנהל רשימת התפוצה יכול להוסיף אנשים לרשימה באופן עצמאי.
  • ישנן מגוון אפשרויות לשינוי הגדרות ברשימת התפוצה.

על מנת להקים רשימת תפוצה, יש למלא את הטופס הבא: 

weizmann.ac.il@

הגורם שביקש ליצור את רשימת התפוצה יוגדר כמנהל רשימת התפוצה. ברגע שרשימת התפוצה תיקם, מנהל הרשימה יקבל מייל הסבר כיצד לנהל את הרשימה.