מערכת Mail2Groups פותחה במכון ויצמן על מנת לאפשר למשתמשים מורשים לשלוח מייל לחתכים שונים מתוך אוכלוסיית אנשי המכון. כל המידע במערכת (כתובות מייל, שמות מחלקות, שיוך אנשים לקבוצות מחקר, שיוך אנשים למחלקות השונות וכו') נגזר מבסיס הנתונים לכן תמיד מעודכן נכון לרגע חיתוך האוכלוסיה לצורך הגדרת נמענים למשלוח המייל.

אמיילים הנשלחים בתפוצת כל המכון, מחייבים אישור דיקאן/ראש אגף.

עזרי הדרכה

 • סרטון הדרכה לשליחת אימיילים

סרטון הדרכה

 

 

 

 • מדריך למשתמש לשליחת אימיילים

מדריך למשתמש

 

 

 

 

הרשאות 

על מנת לבקש הרשאות שימוש במערכת, יש למלא את הטופס להלן:

מאפיינים 

 • עיצוב תוכן המייל - ניתן לעצב את תוכן המייל (לדוגמא: הבלטה, הטיית גופן, צבע גופן, תבליטים ומספור וכו')
 • הוספת צרופות: ניתן להוסיף  למייל עד 3 צרופות  וכן תמונה אחת שתוצג בגוף  המייל, גודל כל צרופה/תמונה - עד 2MB.
 • משלוח זימון לפגישה – ניתן לשלוח זימון לפגישה לחתך אוכלוסייה מסוים, לנמען ניתנת האפשרות להוסיף את הפגישה ליומן.
 • התייחסות אישית לנמען (פרסונליזציה): ניתן לשלב בנוסח המייל תבנית (wildcard) המוחלפת בזמן השליחה באופן ​אוטומטי בשם ותואר הנמען, בעברית ובאנגלית.
 • ניתן להוסיף באופן ידני כתובות מייל של אנשים שאינם נמנים על חתך האוכלוסייה שהוגדר  (אולם לכתובות אלו לא תבוצע פרסונליזציה כאמור לעיל).
 • שימוש חוזר באימיילים שנשלחו בעבר על ידך ועל ידי הגורמים שניתנה לך הרשאה לשלוח בשמם.
 • שליחת אימייל בדיקה, הנשלח אך ורק אל המשתמש שכתב את האימייל.
 • תיזמון אימייל לשליחתו במועד שתבחר .
 • הסרת נמענים: נמענים יכולים להפסיק קבלת אימיילים ממערכת Mail2Groups בחלק מהנושאים, כגון אירועים, הרצאות וסמינרים, תנחומים.

הסרת נמענים

 • סרטון הדרכה להסרת נמענים

סרטון הדרכה

 

 

 

 • מדריך למשתמש להסרת נמענים

מדריך למשתמש