הינך נמצא כאן

אוכלים הולכים

מכון ויצמן למדע מאפשר באמצעות שירות אוכלים-הולכים, לעובדים ולסטודנטים ליהנות מהנחות במסעדות בשטח המכון ולבצע חיוב בגין הארוחות דרך חיוב בכרטיס עובד/סטודנט או באפליקציית Cibus – Pluxee.

להרשמה אוכלים-הולכים

ניתן להרשם/להזמין מתוך רשת המכון בלבד. במידה ויש ברשותך VPN אנא התחבר באמצעותו

נרשמים באמצעות שם המשתמש והסיסמה המכוניים שלך. עובדים ללא שם משתמש מכוני יוכלו להיעזר בראש תחום משאבי אנוש/רכזת תחום מלגות ופרט/מזכירות אקדמית/מזכירת פקולטה או אגף על-מנת להירשם לשירות.

 • חיוב בשכר - השרות יכנס לתוקף לאחר אישור טופס ההסכמה לחיוב הארוחות
 • חיוב באשראי - לאחר סיום ההרשמה באתר המכון יעל מנת שהשרות יכנס לתוקף יש למלא את פרטי האשראי באתר סודקסו

בעת רכישת הארוחה, החיוב יתבצע לאחר העברת כרטיס העובד/סטודנט האישי בקורא הכרטיסים או בהצגת קוד מהאפליקציה ויועבר למדור השכר לצורך חיוב העובד בתלוש המשכורת/המלגה הקרובה – או באמצעות כרטיס האשראי – ראה פירוט ב"האם ניתן לשלם בכרטיס אשראי?". 

 • באמצעות ניכוי בתלוש השכר – החיוב הוא על כל הרכישות שבוצעו מה- 16 בחודש הקודם ועד ה- 15 בחודש נוכחי
 • חיוב באמצעות ניכוי בכרטיס האשראי - החיוב הוא על כל הרכישות בן ה-1 לחודש ועד סופו
 • את שיעור ההנחה בכל מסעדה ניתן לראות באתר, בלשונית "תפריטים"
 • הנחות במסעדות מחוץ לקמפוס - באמצעות אפליקציית Cibus Sodexo במכשיר טלפון נייד (ההרשמה תעשה על-ידי העובד/הסטודנט, באחריותו, ובהתאם לתנאים המסחריים המצוינים באתר נותן השירות)

 

תקרה יומית לקבלת הנחה :

 • בכל מסעדות המכון למעט קפה מדע: 120 ש"ח לאחר הנחות
 • קפה מדע – 300 ש"ח לאחר הנחות
   

* למחויבים באמצעות כרטיס האשראי האישי, תנוכה מההנחה 3% דמי עמלת סליקת כרטיס אשראי
** הנחה על המחירון במסעדות בקמפוס אינה חלה על רכישת פריטי כיבוד ו/או אירוח

חברי הסגל המדעי, המנהלי והטכני המקבלים שכר מהמכון וסטודנטים המקבלים מלגות מהמכון זכאים לסבסוד ארוחות עד לתקרה של 15 ₪ ביום.

הסבסוד יינתן למשלמים בכרטיס עובד/סטודנט, בכל המסעדות בתוך הקמפוס ובמסעדות מחוץ לקמפוס הנכללות באפליקציה 'סיבוס', בשעות מוגדרות:

 • במסעדות בתוך המכון – ימים א'-ו' משעה 07:30 -22:00 (כולל ערבי חג וחוה"מ).
 • במסעדות מחוץ למכון – ימים א'-ה' משעה 08:00 -16:30 (ללא ערבי חג, חגים וחוה"מ).

הסבסוד יינתן בנוסף להנחה הניתנת כיום. כלומר, אלו הרשומים לשירות 'אוכלים הולכים' יחויבו בסכום ארוחה בניכוי שיעור ההנחה הניתן במסעדות ולאחר הפחתת הסבסוד.

 

הסבסוד יינתן באופן יומי על רכישות מצטברות שמעבר לסכום של- 10 ₪ ליום לאדם.
סכום הרכישה היומי המצטבר של עד 10 ₪ (כולל) יהיה על חשבון הסטודנט/העובד בלבד.
סכום הסבסוד ייזקף לשכר העובדים.

 • ניתן לראות את כל החיובים בכל עת באתר נותן השירות בכתובת Sodexo. הכניסה באמצעות שם משתמש אישי שנבחרה בעת הכניסה הראשונית לשירות, הסיסמה הראשונית היא מספר העובד/הסטודנט ושם החברה "מכון ויצמן".
 • ניתן לקבל דואר אלקטרוני מיידית בגין כל עסקה המבוצעת בכרטיס. על-מנת לממש אפשרות זו, יש להיכנס לאתר נותן השירות Cibus – Pluxee ב"חשבון שלי" => "הגדרות" => יש לסמן V או לבטל ״מעוניין לקבל התראות לדוא"ל״ ולציין את כתובת המייל

 

* אתר סודקסו תומך בשפה העברית בלבד

חובתך ואחריותך לדווח באופן מיידי לראש תחום משאבי אנוש/רכזת תחום מלגות שלך על אובדן הכרטיס לצורך הנפקת כרטיס חדש. לתשומת לבך, המכון יפטור אותך מחיובים בלתי מורשים שנעשו בכרטיס העובד/סטודנט האישי שלך רק מהמועד שבו דיווחת על האובדן ואילך (כפי שמקובל במקרה של אובדן כרטיס אשראי).

אפשרות זו מיועדת אך ורק לאוכלוסייה המורשית לשירות זה. בדיקת השייכות תעשה אוטומטית בעת הזנת שם משתמש וסיסמא בהרשמה לשרות.

נוהל שרות אוכלים הולכים בחיוב כרטיס אשראי אישי