שנת 5781

חומרים ממחנה סוף הקיץ:

לו"ז למחנה סוף הקיץ
המבחנים של מחנה סוף הקיץ

אי-שוויון תמורות (מיכאל, לירדן)
פולינומים (דור, לירדן)
ארבעון (דניאל, לירדן)
תרגיל גיאומטרי (לב, לירדן)
שברים (סשה, לירדן)
מקום ליונים (לב, לירדן)
תחנות רוח (לב, לירדן)

גרפים (ליאור, לרותם)
מעגל חצי-חסום(דור, לרותם)
קומבינטוריקה פרוייקטיבית(דניאל, לרותם)
שאלה 6 מIMO 2019 עם הרבה פתרונות שונים (דניאל, לרותם)
תורת הכריך (גיא, לרותם)

חומרים ממחנה קיץ:

לו"ז
מבחני מחנה קיץ
בובסי (לב, לירדן)
משפט קייסי (דניאל, לירדן)
פולינומים (דור, לירדן)
ספרות (אלון, לירדן)
הגרף הסודי (נועם, לירדן)
טריגו (איליה)
אי-שוויונים (מיכאל)
אבטיחים (סשה)
אינדוקציה (יואב, לרותם)
מי ילמד גרפים? (אלון, לרותם)
תרגיל אלגברי (גיא, לרותם)
תרגיל מספרים (גיא, לרותם)
חשבון זוויות (עמרי, לרותם)
תרגיל גיאומטרי (לב, לרותם)

חומרים לקראת מחנה אביב לרותם:

לו"ז
תרגיל פונקציונלי (סשה)
תרגיל קומבי (לב)
סדרות שלמות (גיא)
להטוטנות (דן)
בניות מספריות (דור)
תרגיל מספרים (גיא)
ערך הציור (דניאל)

חומרים ממחנה פסח:

לו"ז מחנה פסח
מבחני מחנה פסח

תרגיל אלגברי (יואב, לירדן)
תרגיל מספרים (גיא, לירדן)
אבטיחים במרחב (סשה, לירדן)
מכפלת הקטעים (לב, לירדן)
חמדנות (דניאל, לירדן)
איזון בגיאומטריה (לב, לירדן)
חלוקה שווה (רועי, לירדן)
פולינומים (ירון, לירדן)
אינברסיה (גיורא, לירדן)

אי-שוויונים (מיכאל, לשתי הקבוצות)
חמדנות (דניאל, לרותם)
תרגיל מספרים (דן, לרותם)
אי-שוויונים פונקציונליים (נועם, לרותם)
יש מצב? (דניאל, לרותם)
פולינומים (לב, לרותם)
חברותא גיאומטרית (דניאל ורונאל, לרותם)
דומינו וריצופים (איליה, לרותם)
אינברסיה צירית (אורי, לרותם)
משפט מורלי (לב, לרותם)

פאי בריבוע חלקי שש (לב)

חומרים ממחנה חורף:

לו"ז מחנה חורף

חומרים ממחנה סתיו:

לו"ז
מבחן