העמותה למאבק במחלת ה-A-T

צור קשר

אורלי דרור אזוריאל

תחום מחלות מטבוליות או נדירות שקשור לעמותה/ארגון

אטקסיה טלאנגיקסיה ataxia–telangiectasia) A-T)

מחלות במסגרת פעילות העמותה/ארגון

אטקסיה טלאנגיקסיה ataxia–telangiectasia) A-T)