עמותות וארגונים

בדף זה ניתן למצוא מידע על עמותות וארגונים הפעילים בתחום מחלות גנטיות נדירות. ניתן להעלות מידע על עמותה/ארגון בלשונית בית או בלשונית הוספת ערכים. מידע על עמותה/ארגון יכול להישלח רק על ידי העמותה/ארגון ולא על ידי גורם שלישי.