החברה לקידום בריאות וטיפול במחלת OPMD

צור קשר

אלכס זבולונוב

תחום מחלות מטבוליות או נדירות שקשור לעמותה/ארגון

Oculo-Pharyngeal Muscular Dystrophy (OPMD)

מחלות במסגרת פעילות העמותה/ארגון

Oculo-Pharyngeal Muscular Dystrophy (OPMD)