חוקרים

בדף זה ניתן למצוא מידע על מדענים אשר חוקרים מחלות גנטיות נדירות. ניתן להעלות מידע על חוקר בלשונית בית או בלשונית הוספת ערכים. מידע על חוקר יכול להישלח רק על ידי החוקר עצמו ולא על ידי גורם שלישי.