ד"ר אילת זרם

נוירולוגיה ילדים
איכילוב | איכילוב
תחום התמחות
מחלות חומר לבן גנטיות / לויקודיסטרופיות

התמחות עיקרית

רפואת ילדים

התמחות משנית

נוירולוגיה ילדים והתפתחות הילד
נושא מחקר של המעבדה
לויקודיסטרופיות

מחלות במסגרת תחום הטיפול

  • מחלות חומר לבן גנטיות/ לויקודיסטרופיות, מחלות נוירוגנטיות, אפילפסיה של הילדות