תחום התמחות
Israel National OPMD Registry

התמחות עיקרית

נוירולוגיה

התמחות משנית

מחלות נוירו-מוסקולריות
נושא מחקר של המעבדה