פרופ׳ איילת ארז

המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא
מכון ויצמן למדע | מרכז שניידר לרפואת ילדים
תחום מחקר
שינויים מטבוליים בסרטן

תחום מחלות מטבוליות או נדירות עליו עובדים במעבדה

מחלות מעגל האוראה

התמחות עיקרית

ילדים

מחלות במסגרת תחום הטיפול

משפחות עם נטייה גנטית לסרטן

מחלות במסגרת תחום המחקר

מחלות מעגל האוראה

התמחות משנית

גנטיקה