קרן קרויצפלד-יעקב ישראל

צור קשר

אליס ענן

תחום מחלות מטבוליות או נדירות שקשור לעמותה/ארגון

מחלות פריון Prion diseases

מחלות במסגרת פעילות העמותה/ארגון

קרויצפלד-יעקב Creutzfeldt-Jakob disease (CJD)
fatal familial insomnia (FFI)
Gerstmann-Straussler-Scheinker Syndrome (GSS)