אנזים-עמותה לחולים במחלת פומפה

צור קשר

סמיר סלאח אל דין

תחום מחלות מטבוליות או נדירות שקשור לעמותה/ארגון

מחלות מטבוליות - מחלות אגירה

מחלות במסגרת פעילות העמותה/ארגון

מחלת פומפה
היפרוקסלוריה ראשונית