פרטי המחלה Disease Urine Syrup Maple תסמונת סירופ מייפל

רופאים בתחום

קטגוריה

  • תסמונות מטבוליות

גנים קשורים

BCKDHB ,BCKDHA, DBT

שכיחות מקסימלית

1:185,000 לידות חי באוכלוסייה הכללית. המחלה נפוצה יותר בקרב יהודים אשכנזים, בשל וריאנט מחולל מחלה לגן BCKDHB הנפוץ באוכלוסייה זו. בוריאנט זה חומצת האמינו פרולין מחליפה את חומצת האמינו ארגינין בעמדה 183 ברצף החלבון.

קבוצת שייכות

פגמים מולדים במטבוליזם מסוג הרעלה (IT-IEM)

תורשה

אוטוזומלית רצסיבית

סימפטומים

חולי MSUD מסווגים לשלוש קבוצות על פי חומרת מחלתם - מחלה קלאסית (חמורה), מחלה בינונית ומחלה סירוגית (מתונה). ילודים עם מחלה קלאסית נולדים אסימפטומטיים, אך בהיעדר טיפול מתקדמת המחלה במהלך טבעי ידוע מראש. בין 12 ל-24 שעות מרגע הלידה, מזוהים בקרב החולים ריכוזים גבוהים בסרום הדם של חומצות אמינו מסועפות שרשרת (לאוצין, איזולאוצין וולין) וכן אלואיזולאוצין, המצויה בכמויות מזעריות אצל מי שאינם חולי MSUD. העלייה בריכוז חומצות אמינו אלו, מופיעה לצד הפרעה מוכללת ביחס ריכוזי חומצות האמינו בסרום הדם (generalized disturbance of amino acid concentration ratios) וכן שעוות אוזניים בבעלת ריח מזוהה של סירופ מייפל. יומיים עד שלושה לאחר הלידה מופיעים סימנים לא ספציפיים של הרעלה מטבולית, ביניהם עצבנות, ישנוניות יתר בשעות היום או שנת לילה ארוכה מהרגיל (hypersomnolence) ואנורקסיה (מלווה בקשיי האכלה). סימנים אלו מלווים בנוכחות בשתן של חומצות אלפא-קטו מסועפות שרשרת או בקיצור BCKAs, שהן תוצרי פירוק שלא הושלם של חומצות אמינו מסועפות שרשרת. זאת, לצד נוכחות בשתן של גופי הקטו אצטואצטט וביתא-הידרוקסי-בוטיראט. קומפלקסי BCKD שפעילותם נפגעת במחלה הם אנזימים האחראים לשלב השני והמחייב (קובע הקצב) בתגובת הפירוק של חומצות אמינו מסועפות שרשרת. בהיעדר האנזים המזרז את התגובה, התהליך נתקע ובגוף החולה מצטברים BCKAs וגופי קטו. במצב הקלאסי של המחלה למשל, פעילות האנזים יורדת ל-2-0 אחוזים בלבד מרמת הפעילות הרגילה. הצטברות גופי קטו הופכת בהדרגה את הדם לחומצי יותר. בין היום הרביעי והיום השישי לחיי החולה, הפגיעה המוחית (אנצפלופתיה) המחריפה מתבטאת ברדמת (lethargy) שהינה מצב של איטיות, אדישות למתרחש וחוסר עניין, בשילוב עייפות וקושי להתרכז במשימות פשוטות. הפגיעה מתבטאת גם בדום נשימה בשינה, צפידת גב (opisthotonus) שהיא תנוחת גוף בה עמוד השדרה, הצוואר והראש מקושתים לאחור וכן תנועות רפלקסיביות כמו רפלקס הסייף (fencing) ורפלקס רכיבה על אופניים (bicycling). בשלב זה ריח מתוק של סירופ מייפל העולה משתן החולה הופך לניכר. שבעה עד עשרה ימים לאחר הלידה ההרעלה המטבולית החמורה מובילה לבצקת מוח קריטית (יתר-לחץ תוך-גולגולתי), תרדמת (קומה) וכשל נשימה מרכזי, מצב בו המוח לא שולח את האותות התקינים הנדרשים לשרירי הנשימה. בהיעדר טיפול, החולים במצב הקלאסי של המחלה עשויים לסבול בשלביה השונים גם מהתכווצות לא רצונית של שרירים שמערבת חלק אחד בגוף (דיסטוניה פוקאלית) וערפול חושים. בניגוד למחלה קלאסית המתפרצת בהכרח סמוך לאחר הלידה, גיל ההתפרצות של מחלה בינונית וסירוגית משתנה. לחולים בינוניים (intermediate) יש מחסור חלקי בלבד בקומפלקס BCKD. חולים אלו עלולים לפתח הרעלה מטבולית חמורה ופגיעה מוחית (אנצפלופתיה) בעיתות כשל חמור בפירוק חומצות האמינו מסועפות השרשרת. תסמיניהם ככלל דומים לאלו של החולים הקלאסיים אך דרגת חומרתם נמוכה יותר. חולים במצב בינוני מתאפיינים בשעוות אוזניים בריח של סירופ מייפל, פגיעה בגדילה, קשיי האכלה, עצבנות ועיכובים התפתחותיים. חולי MSUD סירוגי מתאפיינים בגדילה מוקדמת והתפתחות נורמליות עם מאורעות (אפיזודות) של מחלה שעשויה להיות חמורה. לחולים אלו רמות חומצות אמינו מסועפות שרשרת (BCAA) נורמליות כאשר הם בריאים ופרופיל ביוכימי דומה לזה של החולים הקלאסיים בעת מחלה. ישנם גם חולים המגיבים לטיפול בדיאטה עשירה בתיאמין (B1) והם בעלי ביטויי מחלה דומים לאלו של החולים הבינוניים אך חווים שיפור עם הטיפול. במקומות שנים בעולם וכן בישראל בדיקות סקר ילודים כוללות בדיקה ל-MSUD, המאפשרת טיפול מהיר בתינוקת בעודם אסימפטומטיים. משמעות הדבר, שמרבית התינוקות שהיו צפויים לפתח ביטויי מחלה נותרים אסימפטומטיים, בהינתן שהם ממשיכים להיצמד לתוכנית הטיפול.

נתונים נוספים