פרטי המחלה Phenylketonuria (PKU)

קבוצת שייכות

מחלות מטבוליות מולדות הנגרמות מהצטברות רעילה (toxic accumulation IEMs)

תורשה

אוטוזומלית רצסיבית

סימפטומים

מחסור באנזים פנילאלנין הידרוקסילאז (PAH) גורם אי-סבילות לצריכת חומצת האמינו החיונית פנילאלנין ומייצר קשת של הפרעות. חומצות אמינו חיוניות הן כאלו שהגוף לא יכול לייצר בעצמו וחייב לקבל בתזונה. הסיכון לתוצאות לא רצויות של המחלה משתנה בהתאם למידת המחסור באנזים פנילאלנין הידרוקסילאז (PAH). ללא טיפול יעיל מרבית החולים עם חסר חמור של האנזים, מצב הידוע בשם PKU קלאסית (פנילקטונוריה), מפתחים מוגבלות שכלית עמוקה ובלתי הפיכה. כיוון שפנילאלנין היא חומצת אמינו חיונית, כמויות לא מתאימות שלה מובילות גם להגבלת הגדילה, מיקרוצפליה (זעירות ראש) ובעיות התפתחות. PKU קלאסית מוגדרת כמצב שבו ללא טיפול ריכוז הפנילאלנין בדם גבוה מ-1,200 מיקרומול לליטר. חולים אחרים ללא דיאטה מותאמת, שלהם רמות פנילאלנין גבוהות מהנורמה אך נמוכות מ-1,200 מיקרומול לליטר דם, נמצאים בסיכון נמוך בהרבה למוגבלות שכלית התפתחותית בהיעדר טיפול. חולי PKU קלאסית שאינם מטופלים סובלים מהיפרפנילאלנינמיה (רמה גבוהה של פנילאלנין) חמורה ומתמשכת. ההתפתחות השכלית של חולים אלו כמעט תמיד נפגעת והם סובלים ממוגבלות שכלית חמורה ובעיות התנהגות כמעט אחידות. סימנים נוספים של המחלה הם תדירות גבוהה של פרכוסים ומיקרוצפליה (זעירות ראש) במידה משתנה. הפרשתם של עודפי פנילאלנין ומטבוליטים של חומצה אמינית זו, כלומר חומרי ביניים ותוצרים של תהליכי חילוף החומרים שלה, יכולים לגרום לריח גוף מעופש ומחלות עור כמו אקזמה שהינה מחלת עור דלקתית כרונית (ידועה בציבור הרחב כאסתמה של העור). האנזים PAH מעורב בפירוק של חומצת האמינו פנילאלנין לחומצת אמינו אחרת בשם טירוזין. לכן, חוסר או היעדר אנזים זה גורם להצטברות פנילאלנין שלא מפורק ובד בבד מוריד את רמות הטירוזין. חולי PKU קלאסית סובלים ממחסור בחומצת האמינו טירוזין וכן מעיכוב של האנזים טירוזינאז שמעורב בייצור מלנין (פיגמנט) מטירוזין. תופעות אלו גורמות לירידה בפיגמנטציה (צביעה) של העור והשיער. חולי PKU קלאסית סובלים גם מירידה בייצור המיאלין, מעטה סיבי העצב (אקסונים) המעניק להם בידוד חשמלי מהסביבה ויכולת להוליך דחפים עצביים במהירות. תופעה זו גורמת בסופו של דבר לשינויים בחומר הלבן (רקמה במערכת העצבים המרכזית שמכילה את סיבי העצב) הניכרים בבדיקת MRI ראש. בנוסף, רמות גבוהות באופן משמעותי של פנילאלנין מורידות את רמות הדופמין, נוראפינפרין (נוראדרנלין) וסרוטונין, שיכולות להשתקף בשינויים הניכרים בבדיקת EEG. שינויים אלו הם הפיכים אם רמות הפנילאלנין יורדות. יש חשיבות לשמירה על רמות נורמליות של פנילאלנין כבר בשלב מוקדם של החיים. המתאם בין רמות גבוהות של פנילאלנין בשלב מוקדם וירידת IQ בטווח הארוך נחקר היטב. מחקרים בחולים מבוגרים מצאו כי גם לשמירה על רמות נורמליות של פנילאלנין לאורך החיים יש השפעה חיובית על ה-IQ. זיהו ירידה קטנה ב-IQ בקרב חולים שמורידים את מידת דבקותם בדיאטה דלת פנילאלנין בבגרותם. ממצא זה מחזק את ההמלצה הקיימת לשמור על דיאטה מותאמת לאורך החיים. בכל זאת, חשוב לציין כי גם מבוגרים השומרים על דיאטה קפדנית דלת פנילאלנין, עשויים לסבול מסיבוכים ותוצאות קוגנטיביות לא מיטביות המשפיעות על כישורי שפה, זיכרון, כישורי למידה ופונקציות ניהוליות (כמו תכנון, פתרון בעיות ועוד). בחולי PKU קלאסית שמקבלים טיפול ישנה עלייה בבעיות פסיכולוגיות מסוימות, ביחס לאחיהם שאינם חולים או לילדים אחרים עם מחלות כרוניות. חולים שלהם רמות גבוהות של פנילאלנין, בדרך כלל כתוצאה מדיאטה פחות קפדנית, נוטים לטווח קשב קצר, עיבוד מידע איטי יותר וזמן תגובה מוטורי איטי יותר (כלומר זמן רב יותר בין הפקודה ובין ביצוע תנועה). נראה שממצאים אלו קשורים לא רק לרמות פנילאלנין נוכחיות אלא גם להיסטוריה של רמות פנילאלנין אצל החולה. כמו כן, ישנה שכיחות גבוהה יותר של חרדה, דיכאון, פוביות והתקפי פאניקה בחולים שטופלו בשלב מוקדם, אך הפסיקו את הטיפול בעשור השני לחיים. חולים שטופלו בשלב מוקדם והפסיקו את הטיפול מצויים גם בסיכון להפרעות נוריולוגיות קלות כמו רעד ותגובה גבוהה מהממוצע בבדיקת רפלקסים (brisk reflexes). במקרים מסוימים הם בסיכון להפרעות נוירולוגיות חמורות יותר כמו שיתוק. חזרה לדיאטה פותרת בדרך כלל את הסימפטומים הנוירולוגיים הללו. הקשר בין צפיפות עצם נמוכה (אוסטאופניה) ומחסור באנזים פנילאלנין הידרוקסילאז (PAH) עדיין נחקר ולכן עד שיבוצעו מחקרים נוספים חשוב לעקוב מקרוב אחר בריאות העצם של החולים. מחסור בויטמין B12 עשוי להופיע כאשר חולים עוברים לדיאטה קפדנית פחות בגיל ההתבגרות. ויטמין זה מצוי בחלבון מן החי. כאשר חולים מורידים את רמות תוספי חומצות האמינו שהם נוטלים, הם עדיין בוחרים בדרך כלל במזונות דלי-חלבון ולפיכך בסיכון למחסור בויטמין B12.

נתונים נוספים