תחום התמחות
מחלות נדירות ומחלות אגירה

התמחות עיקרית

ילדים

התמחות משנית

גנטיקה רפואית

מחלות במסגרת תחום הטיפול

  • מגוון מחלות גנטיות נדירות