הנהלת מיזם נבחרות ישראל במדעים

מנהלת  נבחרות ישראל במדעים במרכז מדעני העתיד

דר' שירה הירש

דוא"ל

מנהלת  נבחרות ישראל במדעים במשרד החינוך

ענת רולניק

דוא"ל