צוות מנהלי

רכזת ניהולית

לנה לוינסקי

תקציבאית ואחראית אתר האינטרנט 

אפרת לויצקי