צוות מנהלי

רכז ניהולי

צבי שטרנהיים
 

ע. רכז ניהולי

חני נאור

תקציבאית

מיכל זר ברק
 

אחראית אתר האינטרנט 

אפרת לויצקי