מה זה, בעצם, מדע?

--------------------------------------------------------------------------------------------

הספר המעודכן המלא, כולל פרקי הרחבה, יצא בהוצאת כרמל בקיץ 2023

מהדורה דיגיטלית קיימת באתר עברית ספרים

-------------------------------------------------------------------------------------------

הקדמה

אני מהניח שגם אתם שאלתם את עצמכם מדי פעם – מה זה ה"מדע" הזה? מנין הניחוח העל-אנושי שמתלווה להכרזות "המדע הראה ש..." או "המדע הוכיח ש..."? בספרון זה אני מתאר את התשובות אותן אני עונה לעצמי בעקבות תהייה של למעלה משלושים שנה לגבי מהותו של המדע. תשובותיי צמחו במהלך שנות התמקדותי בחקר המוח - גם מתובנות לגבי תהליך המחקר וגם מתובנות לגבי מושא המחקר. הספרון מתחיל בתמצות תובנותיי לגבי המוח ותפישתו את העולם וממשיך בבניית מה שנראה לי כמהותו של המדע.

תקציר

המסר העיקרי של הספרון הלא מדעי הזה הוא שהתהליך המדעי, בתמציתו, ניתן לתיאור כתהליך של חיתוך מידע תפישתי בין תופשים. במובן זה מדע הוא הרחבה של התפישה האנושית לרמה הבין אישית, החברתית. כמו שתפישה אישית היא תהליך שבו הפרט מברר לעצמו מה עומד מולו, כך המדע הוא תהליך שבו חברה אנושית מבררת לעצמה מה עומד מולה. הרחבת התפישה האישית לרמה הבין אישית היא המשך של ההרחבה הבין חושית האישית. בספרון זה אנסה להבהיר את הדמיון בין תהליך התפישה האישי לזה המדעי, לאשש את המסר שמתומצת לעיל ולדון במשמעויות שלו לגבי תפישת המציאות.

פרקים

  1. מוח
  2. תפישה
  3. טריאנגולציה ("חיתוך")
  4. מדע
  5. מעגלי התכנסות בתפישה ובמדע
  6. דוגמאות להקבלה בין תפישה אישית לתפישה מדעית
  7. אנחנו והיקום
  8. משמעויות, ומגבלות המדע
  9. עולם
  10. סיכום