פרק 3 - טריאנגולציה ("חיתוך")

אחד השיעורים המהנים בקורסי ניווט הוא השיעור על חיתוכים. מה זה חיתוך (טריאנגולציה בלעז)? חיתוך הוא שיטת איכון. אם ברצונכם למקם עצם במרחב, תרצו להשתמש במספר גלאים ששווה לפחות למספר ממדי המיקום שברצונכם לקבוע. אם תסתפקו בכוון (אזימוט) של העצם תוכלו להסתפק בגלאי אחד. אם תרצו גם לקבוע את המרחק תזדקקו לגלאי נוסף, שמרוחק מהגלאי הראשון. אם תרצו להוסיף את ההגבהה של העצם תזדקקו לעוד גלאי שמרוחק מהמישור שכבר מאוכן. וכן הלאה.

באנלוגיה, ניתן להשתמש בחיתוך כדי "לאכן" את הסביבה ועצמיה במרחב הממדים התפישתיים השונים. כך למשל, ניתן להשתמש בחוש הראייה בלבד כדי לתפוש את צורת העצם שלפניכם. את תרצו לתפוש את רכותו של העצם תזדקקו להוסיף את חוש המישוש. ואם תרצו לתפוש את מהותו של העצם ייתכן ותזדקקו גם לחוש הריח.
חיתוך לא משמש רק לאיכון. הוא משמש גם לאימות ושימוש זה חשוב להמשך פיתוח הרעיון המוביל בספרון זה. גלאי אחד יכול לטעות. הסיכוי ששני גלאים ייטעו באותו זמן קטן בהרבה – אם הם לחלוטין אינם תלויים זה בזה הסיכוי הוא מכפלת סיכויי הטעות של הגלאים הבודדים. מכיוון שסיכויי הטעות קטנים מאחד, ולרוב קטנים בהרבה מאחד, הסיכוי לטעות מסונכרנת קטן מאוד.
כך גם במקרה של אימות חושי. דקארט יודע שחוש הראייה לפעמים משטה בו. על כן, כאשר עולה בו הספק, או כאשר האימות חשוב במיוחד, הוא יושיט גם את ידו כדי לוודא שעצם שנראה לפניו אכן קיים.
אבל מה אם כל חושיו משטים בו, כמו שקורה בזמן חלום למשל. באיזה חיתוך יוכל להשתמש אז? הוא זקוק לעוד גלאי שלא תלוי במוחו הוא. זה הזמן להיזכר במערכון של הגשש שבו שייקה מעיד שגברי והוא חלמו ביחד משהו. זה מצחיק מכיוון שזה אבסורד – זה אף פעם לא קורה. הסיכוי לחלום משותף או לאשליה חושית משותפת בו זמנית בין שני אנשים הוא אפסי. על כן חישה מסונכרנת בין שני אנשים (חיתוך בין-אישי) מהווה עדות מצוינת לקיום משהו חיצוני לשניהם ויכולה לשמש כרמת החיתוך הבאה, מעבר לחיתוך הבין חושי, לאימות המציאות החיצונית.
הבדל אחד שכדאי לזכור לאורך כל הספרון הזה, הוא שבעוד שחיתוך אישי בין חושי מערב גם את התופש וגם את הדובר, דהיינו גם תהליכים אנלוגיים רציפים וגם תהליכים לוגיים בדידים, החיתוך הבין אישי מבוסס כמעט אך ורק על הדוברים, כלומר על העברת מידע בדיד באופן לוגי. ההבדל הזה מציב מגבלות משמעותיות על יכולות החיתוך המדעיות, מגבלות שמעצבות במידה רבה את דרכי הפעולה המדעיות. למרות שלא נתעכב כאן על ניתוח המגבלות הללו או על השפעתן כדאי להביא אותן בחשבון בהמשך הקריאה.