חדשות ועדכונים

תמונה כיתת הדרכת בטיחות

אודות

הבטיחות במכון מושתתת על ארבעה עקרונות: אחריות, מקצועיות, פרואקטיביות ושיפור מתמיד.

אנו מתמקדים במניעה יזומה של כשלים, סיכונים ומצבים מסוכנים העלולים לגרום לתאונות עבודה, בין היתר באמצעות הצעת חלופות אפקטיביות לגורמי הסיכון.

אנו מאמינים כי טיפול בגורמי השורש מוביל למניעת תאונות, מחלות מקצוע, מניעה וצמצום כשלים ונזקים וכתוצאה מכך שיפור ביצועים בכל התחומים.