מכשירי לייזר במכון ויצמן

במכון ויצמן למדע נמצאות בשימוש מערכות לייזר פתוחות ומערכות לייזר כלואות:    

מערכות לייזר פתוחות: מערכות אופטיות עם גישה ישירה לאלומות הלייזר אשר נמצאות על שולחנות אופטיים. מהלך אלומת הלייזר ממוקם במקביל למישור השולחן האופטי.

מערכות לייזר כלואות (סגורות): מערכות הבנויות כך שאלומת הלייזר כלואה ומוגנת בתוך המכשיר באמצעות התקני בטיחות הנדסיים המונעים גישה וחשיפה לא מבוקרת לאלומת הלייזר, בהם: מערכת FACS ומרבית המיקרוסקופים הקונפוקאליים.

יש להתחשב בעובדה שפגיעתה האקראית של אלומת הלייזר בגוף האדם עלולה להסתיים בנזק ממשי, ולכן יש לעשות ככל שניתן כדי למנוע זאת. באתר זה נציג את תכונותיה העיקריות של אלומת הלייזר, מנגנוני האינטראקציה שלה עם הרקמה הביולוגית, ואת מערך הבטיחות שנבנה במכון ויצמן למדע. המידע נועד לתת כלים למשתמשים במערכות הלייזר על מנת למנוע חשיפה לסיכונים הפוטנציאליים מאלומת הלייזר.