מהי קרינה?

קרינה היא תופעה של העברת אנרגיה במרחב על ידי חלקיקים ובכללם פוטונים.

דוגמאות לקרינה: אור נראה, לייזר, X-RAY, UV.

מהי קרינה מייננת?

כאשר לקרינה יש אנרגיה גבוהה מספיק, היא יכולה לגרום להוצאת אלקטרונים מהאטומים שבחומר. תהליך הוצאת האלקטרונים נקרא יינון ולכן הקרינה נקראת קרינה מייננת.

קרינה מייננת נפלטת ממקורות שונים, טבעיים ומלאכותיים.

דוגמאות לקרינה מייננת: קרינת אלפא, ביתא, גמא, קרינת X, קרינת נויטרונים וקרינה קוסמית טבעית.