בריאות תעסוקתית

רפואה תעסוקתית היא  רפואה מונעת המסייעת בשמירה על בריאות העובדים והמלגאים (להלן: המועסקים) במקום העבודה. 
לנוחות המועסקים מציע המכון לקיים בדיקות רופא תעסוקתי במכון. הבדיקות הרפואיות נעשות בתיאום יחידת הבטיחות, והן  ניתנות לכל מבוטחי קופות החולים. המועסקים יכולים לבחור אם להיבדק במכון או בקופות החולים.

סוגי בדיקות תעסוקתיות במכון

 1. בדיקות קבלה לעבודה לעובדים חדשים: עובדי מעבדה, לעובדי כפיים, לסטודנטים ולפוסט דוקטורנטים. מטרתן לקבוע התאמת המועסק לסוג העבודה אותה הוא אמור לבצע. הבדיקה נעשית עם תחילת העבודה במכון.
 2. בדיקות קבלה לעבודה לתאורטיקאים ולעובדי משרד: הרופא בוחן את המסמכים הרלוונטיים, ללא בדיקה פיזית.

  לפני קביעת תור לבדיקות קבלה, פיזיות או ממוחשבות, יש למלא את הטפסים הבאים ולשלוח אותם לגב' יפה שחר, רכזת הבריאות התעסוקתית yaffa.shahar@weizmann.ac.il .

  טפסים למועסקים ישראליים:

  1. הפניה לבדיקות כניסה
  2. ויתור סודיות רפואית
  3. עבודה בחומרים מסוכנים
  4. טפסים למועסקים זרים – ראו באתר בשפה האנגלית
 3. בדיקות פיקוח רפואי תקופתי – מיועדות לעובדים החשופים לגורמי סיכון תעסוקתיים על פי תקנות הבטיחות בעבודה:
  1. עבודה בקרינה מייננת – עבודה בחומרים רדיואקטיביים פתוחים וחתומים ובמכונות פולטות קרינה מייננת.
  2. עבודה בסביבת רעש מזיק – מעל 85 דציבלים במשך שמונה שעות ביום או מאתיים שעות בשנה.
   בכפוף לתקנות יתקיימו בדיקות רפואיות לעובדים בגורמים מזיקים על פי פניית המעביד. הגורם הבודק ינפיק לכל עובד פנקס בריאות וישלח למעסיק את הפנקס מייד לאחר בדיקת העובד.
 4. בדיקות כושר עבודה – בדיקות אלו מיועדות לכל עובד או סטודנט שחלה או נפגע  על מנת לבדוק אם הוא מסוגל לשוב למקום העבודה ולהמשיך ולעבוד באותו העיסוק.