משקפי מגן וסנן אופטי לאלומת לייזר

המסנן האופטי המשולב במשקפי המגן צריך להנחית את עוצמתה של אלומת הלייזר, הפוגעת בו, לערך נמוך יותר מהערך של MPE המוגדר ללייזר הנתון.

ע"פ התקן האירופי EN 60825 שאומץ בתקן הישראלי ת"י 60825, דרישות למשקפי המגן נקבעות לכל סוגי הלייזרים: DL - לייזר רציף, IL - לייזרי פולסים בהם משך הפולס בתחום מילי ומיקור שניות, RL עבור לייזרי פולסים, בהם משך הפולס בתחום ננו שניות, ו-ML עבור לייזרי פולסים, בהם משך הפולס בתחום פנטו שניות. ערכים אלה מופיעים על המשקפיים.

ערכי ה- DL, IL, RL ML נקבעים ע"פ עוצמת הלייזר, כלומר צפיפות ההספק או צפיפות האנרגיה של האלומה. ככל שעוצמת הלייזר גבוהה יותר, כך הערכים הנ"ל גבוהים יותר. הערכים המספריים מופיעים צמוד ל- DL, IL, RL ML מביעים את חוזק ההנחתה של המשקפיים. במידה והמשקפיים מתאימים ללייזר, הנחתה זו אמורה להפחית את עוצמת האלומה לערכים נמוכים מ- MPE.

לדוגמא, ללייזר Fiber שאורך הגל שלו 1550 nm, עבור אלומה רציפה שצפיפות ההספק שלה היא 2x105 W/m2 נדרש  1550 nm @ DL 3 nm, ואילו עבור אלומה רציפה שעוצמתה 5x109 W/m2 נדרשים משקפי מגן עם 1550 nm @ DL 7 nm.

דוגמא נוספת – להגנה ללייזר ירוק Nd:YAG באורך גל 532 nm עם פולסים במשך זמן של 3 nsec וצפיפות אנרגיה של  4 J/m2נדרשים משקפי מגן RL 3 @ 532 nm, ואילו בעוצמת פולס של  7x105 J/m2 נדרש RL 9 @ 532 nm. ערכים אלה נתונים בטבלה בתקן, לפי צפיפות ההספק והאנרגיה לאורכי הגל השונים של האלומות.

ללייזרים רציפים ערכי ה-DL נקבעים לפי צפיפות ההספק ואורך הגל של האלומה. ללייזרי פולסים ערכי ה-IL, RL ו ML נקבעים לפי צפיפות האנרגיה של האלומה, משך הפולסים ואורך הגל של הלייזר. הערכים הנ"ל מופיעים על משקפי המגן כאשר מובא בחשבון באילו תחומי אורכי גל המשקפיים מספקים את ההגנה הנ"ל. משקפיים המספקים הגנה ללייזרים בתחום אורך גל מסוים עלולים להיות שקופים בתחום אורכי גל אחרים. על כן, המשתמשים חייבים להיות מודעים לתחום אורכי הגל בו המשקפיים מספקים את ההגנה, ולא להשתמש במשקפיים המתאימים למערכת אחת בעבודה עם מערכת אחרת. כמו כן, אין להעביר משקפיים בין מעבדות ללא אישור ממונה בטיחות לייזר.