Development entity: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

Book subjects: Computer Science

Book type: ספר לימוד

Book description: לימודי "יסודות מדעי המחשב 2 " מרחיבים ומעמיקים את הנושאים והמושגים שנלמדו ביסודות 1 . הנושאים המרכזיים הם: א. חלוקה לתת משימות ומימושן בפרוצדורות עם פרמטרים. ב. מבני נתונים מורכבים ואלגוריתמים מתקדמים. ג. רקורסיה.

Book audience: Pupil

Catalog number: 4508

Price: 49.70

Distributor Information

"תרבות לעם" הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית אלפא 17, ת.ד. 57001, תל אביב 61570

טלפון: 03-5622727 פקס: 03-5622707

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר). כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקניה ללא תשלום מע"מ. כמו כן, בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת בגובה של 5%. דמי המשלוח יחולו על המומין ויקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ על פי חוק, על המחירון המפורסם באתר.

heb
Pupil

Fundamentals of Computer Science - Fundamentals 2