Development entity: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

Book subjects: Computer Science

Book type: ספר לימוד

Book description: הספר מיועד לעושים את צעדיהם הראשונים בלימוד תכנות לוגי. ומתאים ללימוד במסגרת תכנית הלימודים במדעי המחשב – יחידה שלישית. שפת היישום היא שפת פרולוג. הדוגמאות רשומות בעברית ומתאימות לגירסה "פעמון פרולוג עברי", התואמת את גרסות הפרולוג המקובלות. מטרת הספר היא לספק ללומד גישה לשפת תכנות תיאורית-הצהרתית, המבוססת על לוגיקה ולהשתמש בה לכתיבת יישומים פשוטים מתחומים שונים. הספר מכיל את הנושאים הבאים: תכנות מבוא ללוגיקה בפרולוג, מבני נתונים מורכבים, רקורסיה פשוטה, רשימות וסוגי נתונים מופשטים.

Book audience: Pupil

Language: Hebrew

Catalog number: 4509

Price: 61.41

Distributor Information

"תרבות לעם" הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית אלפא 17, ת.ד. 57001, תל אביב 61570

טלפון: 03-5622727 פקס: 03-5622707

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר). כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקניה ללא תשלום מע"מ. כמו כן, בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת בגובה של 5%. דמי המשלוח יחולו על המומין ויקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ על פי חוק, על המחירון המפורסם באתר.

Logical programming (prolog)