Development entity: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

Book subjects: Computer Science

Book type: מדריך למורה

Book description: הספר למורה מבוסס על הספר לתלמיד ומתייחס אליו. המדריך למורה מכיל בתוכו את הספר לתלמיד ומהווה הרחבה שלו. המדריך למורה מכיל העשרה, הערות דידקטיות, פתרונות לכל התרגילים המצויים בספר לתלמיד ותרגילים נוספים. פתרון התרגילים מלווה בהסברים ולעיתים בפתרונות אפשריים נוספים לאותו תרגיל.

Book audience: Teacher

Catalog number: 4510

Price: 148.90

Distributor Information

"תרבות לעם" הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית אלפא 17, ת.ד. 57001, תל אביב 61570

טלפון: 03-5622727 פקס: 03-5622707

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר). כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקניה ללא תשלום מע"מ. כמו כן, בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת בגובה של 5%. דמי המשלוח יחולו על המומין ויקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ על פי חוק, על המחירון המפורסם באתר.

heb
Teacher

Logical programming (prolog)