Development entity: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

Book subjects: Computer Science

Book type: מדריך למורה

Book description: הספר מבוסס על הספר לתלמיד ומתייחס אליו. המדריך מכיל העשרה, הערות דידקטיות ופתרונות לתרגילים המצויים בספר. המדריך למורה מכיל בתוכו את הספר לתלמיד ומהווה הרחבה שלו.

Book audience: Teacher

Catalog number: 4522

Price: 113.30

Distributor Information

"תרבות לעם" הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית אלפא 17, ת.ד. 57001, תל אביב 61570

טלפון: 03-5622727 פקס: 03-5622707

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר). כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקניה ללא תשלום מע"מ. כמו כן, בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת בגובה של 5%. דמי המשלוח יחולו על המומין ויקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ על פי חוק, על המחירון המפורסם באתר.

heb
Teacher

Introduction to Expert Systems