Development entity: מל"מ – מכון ויצמן למדע – רחובות

Book subjects: Computer Science

Book type: ספר לימוד

Book description: הספר מיועד לתלמיד הלומד במסגרת המגמה לטכנולוגיות מידע בהתמחות "מבוא לבינה מלאכותית במסגרת מערכות מומחות," ומהווה המשך לספר "מבוא לבינה מלאכותית" הספר מציג בהרחבה את הנושאים הבאים: שיטות לייצוג ידע במערכות מומחות, פיתוח מעטפת של מערכת מומחית, פיתוח מערכת מומחית חוקרת ופיתוח מסך למשתמש.

Book audience: Pupil

Catalog number: 4523

Price: 56.70

Distributor Information

"תרבות לעם" הוצאה לאור והפצה של אנציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית אלפא 17, ת.ד. 57001, תל אביב 61570

טלפון: 03-5622727 פקס: 03-5622707

המחירים במחירון שלנו המפורסם באתר, הינם מחירי נטו, ללא מע"מ(מכון ויצמן הינו מלכ"ר). כל הרוכש ספרים ישירות בתרבות לעם, נהנה מקניה ללא תשלום מע"מ. כמו כן, בקניה מרוכזת של ספרים לכיתה/לכיתות, תינתן הנחה נוספת בגובה של 5%. דמי המשלוח יחולו על המומין ויקבעו בהתאם לכמות הספרים ומיקום המשלוח.

הרוכשים את ספרינו בחנויות הספרים, ישלמו מע"מ על פי חוק, על המחירון המפורסם באתר.

heb
Pupil

Introduction to Expert Systems