חוגי מכון דוידסון לחינוך מדעי
מכון דוידסון לחינוך מדעי
Registration is open for after-school science activities
חוגי העשרה במדע לילדים ונוער ההרשמה בעיצומה
https://davidson.weizmann.ac.il/programs/hugim
URL Hebrew: 
https://davidson.weizmann.ac.il/programs/hugim
Tuesday, August 15, 2017