מיון, סימון ופינוי פסולת ביולוגית וציטוטוקסית

פסולת ביולוגית בהגדרתה מכילה מיקרואורגניזמים, תרביות תאים ורקמה ממקור חי או צומח ונוזלי גוף (דם, זרע וכו').

פסולת מוצקה

פסולת מוצקה כגון צלוחיות, בקבוקים, פיפטות וטיפים המזוהמים בחומרים ביולוגיים המצויינים מעלה, יש להכניס לשקית פלסטיק עם סימון "ביוהזארד" הנתונה בתוך דלי ייעודי אדום/כתום.

אין לפנות נוזלים לשקיות "ביוהזארד", גם לא בתוך מבחנה או בבקבוק. פינוי פסולת מהמעבדה אל פח הפסולת הקומתי (פח אדום/כתום 240 ליטר) מבוצע ע"י עובד המעבדה. יש לפנות את השקית כשהיא נתונה בדלי, על מנת למנוע דליפת שאריות נוזלים על הרצפה.

פסולת נוזלית

יש לחטא את הפסולת הנוזלית במעבדה באמצעות חומרים מאושרים. חיטוי באמצעות סודיום היפוכלוריט 6% במיהול 1:10 למשך 1/2 שעה או חיטוי בתמיסת "יודופור" (Iodophor) למשך עשרים וארבע שעות. נוזלים שחוטאו לפי הוראות אלה ניתן לשפוך לכיור.

אסור להכניס לאותו מיכל תמיסת יודופורם ותמיסת סודיום היפוכלוריט.

פסולת חדה

מחטים, סכינים, פיפטות פסטר וכו' המזוהמות בחומר ביולוגי יש לפנות במיכל ייעודי למיכל פסולת חדה. יש לחבר את המכסה למיכל לפני שמכניסים לתוכו את הפריטים החדים. יש לשים את הכלי המלא בתוך שקית פלסטיק עם סמל "ביוהזארד" לפני הכנסתו למיכל קומתי לפסולת ביולוגיות.

אין להכניס פריטים שאינם מתאימים לגודל המיכל.

פסולת משולבת

אין לפנות פסולת כימית בשקיות "ביוהזארד". פסולת ביולוגית הנתונה בתמיסות (PFA ,CHLOROFORM, PHENOL) אינה פסולת ביולוגית בהגדרתה (ראה מעלה).

פגרי חיות

אין לפנות פגרי חיות כפסולת ביולוגית, אלא למקומות המיועדים לכך ובתאום עם המחלקה למשאבים וטרינריים.

פסולת ציטוטוקסית

חומרים ציטוטוקסיים מוצקים ותמיסות מרוכזות יש לפנות כפסולת כימית (מדבקה ירוקה הנושאת את הסימון "ציטוטוקסיקה"). תמיסות מהולות יש לחטא ולאחר מכן לשפוך לכיור לפרטים נוספים »

פסולת אתידיום ברומיד

אתידיום ברומיד עד ריכוז 1ug/ml אינו נחשב לחומר מסוכן. ג'לים עד לריכוז זה יפונו כאשפה רגילה. נוזלי הרצה ניתן לפנות לכיור. ריכוז הגבוה מ- 1ug/ml יש לפנות כפסולת כימית.

יודגש כי כפפות הבאות במגע עם ג'לים ותמיסות ההרצה, טיפים להעמסת הדוגמאות, חיתולים וניירות, המשמשים לניגוב משטחים, שנרטבו מתמיסות ההרצה (שולחן UV, טיפות שנשפכו על שולחן ההרצה או על הרצפה), מכילים ריכוז נמוך מאוד של אתידיום ברומיד, ולכן יש לפנותם לפח רגיל. אריזות ריקות בקבוקוני טפי מפלסטיק, בהם היה אתידיום ברומיד עד לריכוז 1mg/ml יפונו כאשפה רגילה.

פינוי פסולת - סרטון הדרכה

פינוי פסולת - סרטון הדרכה