נוהל חיסונים ומעקב שחפת במכון ויצמן

עדכון 30.11.2023

נוהל חיסונים ומעקב שחפת במכון ויצמן

אוכלוסייה

חיסון

בדיקת כייל נוגדנים

 עובדים/סטודנטים העובדים בחיות (מכרסמים, קופים, דגים, ציפורים וכו') ואלו העובדים בטוקסין הדיפטריה טטנוס-דיפטריה (DT) כל 8 שנים

N/A

 לאחר אירוע דקירה ממחט או פציעה (המלווה בדימום)

טטנוס, בתוך 48 שעות

N/A

  1. עובדים/סטודנטים העובדים בעטלפים
  2. עובדים/סטודנטים העובדים בווירוס הכלבת
כלבת כל שנתיים (בבית דגן)

עובדים/סטודנטים העובדים בקופים

חצבת

N/A

  1. עובדים/סטודנטים העובדים ברקמות ממקור אנושי או בנוזלי גוף  (כגון דמים) שלא עברו פיקסציה.
  2. עובדים/סטודנטים העובדים בווירוס HBV

HBV

(סה"כ 3 מנות חיסון. רשאים לעבוד רק לאחר החיסון השני)

יש לבדוק כייל נוגדנים אם קיים תיעוד רק ל-2 מתוך 3 מנות החיסון. אם כייל הנוגדנים מעל 10miu, נחוצה זריקת דחף שלישית. אם כייל הנוגדנים מתחת ל-10miu יש לקבל שוב את 3 מנות החיסון.

עובדים/סטודנטים העובדים בווירוס הווקסיניה

ווקסיניה (החיסון לאבעבועות שחורות), בכל 3 שנים. קיימות התוויות נגד מרובות לחיסון (צור קשר עם ממונה על בטיחות ביולוגית).

הערכה ע"י רופא/אחות של התגובה לחיסון 7-9 ימים לאחר קבלתו.

שרברבים, עובדים/סטודנטים העובדים עם דגימות ביוב או צואת אדם/קופים

HBV  - 3 מנות חיסון

HAV, Polio - כל 10 שנים

טטנוס - כל 8 שנים

HBV (כמפורט לעיל)

פינוי פסולת ביולוגית

HBV, טטנוס - כל 8 שנים

HBV (כמפורט לעיל)

עובדים/סטודנטים העובדים ברקמות ממקור אנושי או נוזלי גוף (כגון דמים) שלא עברו פיקסציה מחולי קורונה (COVID-19).

COVID-19

 

אופן קבלת חיסונים והחזר כספי

על ראש הקבוצה לציין את החיסון/גורם הסיכון בתוכנית הבטיחות השנתית (ASP).

על העובד לקבל את החיסון במרפאתו, לאחר בדיקה מול רופא המשפחה כי מצב בריאותו מאפשר קבלת החיסון, ולשלוח את המסמכים ליפה שחר, רכזת בריאות תעסוקתית.

חיסון הכרוך בתשלום - העובד ישלם ויקבל החזר מלא כנגד הקבלה. את הקבלה יש להביא לחתימת יפה שחר, רכזת בריאות תעסוקתית (במועד זה קבלת החיסון תתועד במערכת הממוחשבת של יחידת הבטיחות). את הקבלה החתומה יש להעביר לאגף משאבי אנוש לצורך קבלת החזר כספי.

חיסון שאינו כרוך בתשלום – על העובד לדווח ליפה שחר, רכזת בריאות תעסוקתית , לצורך תיעוד.

מעקב שחפת

העובדים בקופים חייבים במעקב שנתי לשחפת. המעקב כולל בדיקת מנטו ושיקוף ריאות במקרה שתוצאת המנטו חיובית. המעקב, הטיפול והתיעוד באחריות היחידה למשאבים וטרינריים. הווטרינרית, ד"ר אבישג תובל, אחראי להפניית העובד, תיעוד ומעקב תוצאות. ראש המנהל אחראי לחתימה על הקבלה לצורך קבלת החזר כספי מאגף משאבי אנוש.