גורמי מחלות הנישאים בדם

במעבדות מדעי החיים מתקבלות דגימות ממקור אנושי – דם, נוזל זרע, רקמות וכו'. העבודה בדגימות אלה תיעשה ברמת בטיחות ביולוגית BL2.

הסיכון להדבקה בעקבות דקירה בודדת הינו 0.38%

מחקרים הראו כי לאחר דקירה ממחט מזוהמת הסיכון להדבקה הינו 30% עבור HBV, 3% עבור HCV ו- <0.4% עבור HIV.

דרכי חשיפה במעבדה לגורמי מחלות הנישאים בדם

 • דקירה ממחט או חתך מכלי חד שהיו במגע עם נוזלי גוף או רקמות ממקור אנושי.
 • חשיפה של הריריות (עיניים, אף) או הבליעה (פה) לחומר שמקורו ברקמות ממקור אנושי או נוזלי גוף.
 • מגע בעור פגום (חתך, שפשוף, דלקת או נגע עורי אחר).
 • מגע של עור או ריריות בחומר המכיל רמה גבוהה של פתוגן (כגון תרביות תאים).

מניעת הדבקה

 • יש לעבוד על פי הנהלים של רמת סיכון ביולוגי 2 עם כל דגימה ממקור אנושי שלא עברה פיקסציה. אם קיים מידע על מקור הדגימה כגון תוצאות סרולוגיות, נטרול בחום, ניתן ליצור קשר עם הממונה על הבטיחות הביולוגית.
  לפני עבודה עם דגימות מחולים במחלות מדבקות, יש להתייעץ עם הממונה על הבטיחות הביולוגית.
 • אנשים העובדים בדגימות ממקור אנושי שלא עברו פיקסציה צריכים להיות מחוסנים כנגד וירוס הפטיטיס B (HBV).
  ניתן להתחיל לעבוד רק לאחר קבלת החיסון השני. יש לבדוק כייל נוגדנים אם קיים תיעוד רק לשתיים מתוך שלוש מנות החיסון. אם כייל הנוגדנים מעל 10miu נחוצה זריקת דחף שלישית. אם כייל הנוגדנים מתחת ל-10miu יש לקבל שוב את שלוש מנות החיסון.
 • מניעת דקירה על ידי מחט
  • יש להשתמש במחט קטומה בכל פעולה שאינה כרוכה בהזרקה לחיות.
  • אין לכסות מחט בנדן.
  • אין לכופף או לגזור מחטים.
  • אין להניח מזרק עם מחט גלויה על השולחן או להעבירו לאדם אחר.
  • יש לפנות את המזרק עם המחט לפח החדים מייד לאחר השימוש,.
  • יש להיזהר כאשר מנקים לאחר הליך שנעשה בו שימוש במחטים.
 • יש לעבוד במנדף ביולוגי או להשתמש בנישמית ובמשקפי מגן או במסכת פנים כדי להגן על העיניים ועל רירית האף.
 • יש להחליף כפפות לעיתים קרובות או כאשר הן מזוהמות.

במקרה חשיפה

 • עיניים: יש לשטוף את העיניים במים זורמים, רצוי במשטפת עיניים במשך 15 דקות כאשר העיניים פקוחות.
 • עור:  יש לשטוף היטב במים זורמים ובסבון ולחטא בחומר אנטיספטי.
 • יש לדווח מיידית למוקד המכוני 08-9342999 לשם קבלת עזרה רפואית.

(באדיבות וברשות המוסד לבטיחות וגהות)