מכון ויצמן למדע פועל רבות על מנת להנגיש את שירותיו לציבור האנשים עם מוגבלות, במטרה לענות על צרכיו הייחודיים ולהבטיח טיפול שוויוני ומכובד, עצמאות ובטיחות לכלל הציבור.

המכון פועל על פי הנדרש בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1988 והתקנות שהותקנו מכוחו. לוחות הזמנים לסיום ההנגשה הנם בהתאם לקבוע בדין.

בהתאם לדרישות הדין, פועלת במכון רכזת נגישות - הגב' כוכי מנובלה.
אם נתקלתם בבקשות מיוחדות בנושא נגישות, נשמח אם תפנו אלינו באחת מהדרכים הבאות:

בטלפון:972-8-9343451+
פקס: 972-8-9344120+
negishut@weizmann.ac.il