פרופ׳ ניר דודזון
המרכז לפיסיקה ניסיונית מטפח מחקר בכל תחומי הפיסיקה הניסויית, החל בהיבטים הבסיסיים ביותר של פיסיקת חלקיקים ועד למחקרים ניסויים בתכונות חומר בסיסיות, כגון מוליכים-למחצה ומוליכי-על. כמו כן, המחקר כולל פיסיקה אטומית, מולקולרית, פלזמה ואופטית וכן מחקרים בינתחומיים בפיסיקה של מערכות ביולוגיות.