פברואר 28, 1991 - פברואר 28, 2024

 • Date:10שניאוגוסט 2020

  Seminar in Geometry and Topology

  More information
  שעה
  16:00 - 17:30
  כותרת
  Codimension one foliations on projective manifolds
  מרצה
  Jorge Vitorio Pereira
  IMPA, Brazil
  מארגן
  המחלקה למתמטיקה
  Faculty of Mathematical Sciences Seminar
  צרו קשר
  פרטים נוספיםShow full text description of Review of old and new results on the global structure of sin...»
  Review of old and new results on the global structure of singular holomorphic
  הרצאה