אוגוסט 15, 1992 - אוגוסט 15, 2025

 • Date:24שלישימאי 2022

  Real-time monitoring of replication fork progression in single live cells

  More information
  שעה
  14:00 - 15:00
  מיקום
  אולם הרצאות ע"ש גרהרד שמידט
  מרצה
  Prof. Amir Aharoni
  Dept. of Life Sciences Ben-Gurion University
  מארגן
  המחלקה לביולוגיה מבנית וכימית
  צרו קשר
  הרצאה