אפריל 16, 1994 - אפריל 16, 2027

 • Date:13שלישיפברואר 2024

  Mechanistic insights into ‘brainwashing’ 

  More information
  שעה
  12:30 - 13:30
  מיקום
  אולם הרצאות ע"ש גרהרד שמידט
  מרצה
  Prof. Jonathan Kipnis
  Dept of Pathology and Immunology Washington University School of Medicine in St. Louis
  מארגן
  המחלקה למדעי המוח
  צרו קשר
  פרטים נוספיםShow full text description of Host: Prof. Michal Schwartz michal.schwartz@weizmann.ac.il ...»
  Host: Prof. Michal Schwartz michal.schwartz@weizmann.ac.il

  For accessibility issues:naomi.moses@weizmann.ac.il
  הרצאה