פרופ׳ רפאל קליין
המרכז לעיצוב מולקולרי על-שם הלן ומרטין קימל תומך במחקר העוסק בעיצובן ובייצורן של מולקולות אורגניות ואורגנו-מתכתיות בעלות תכונות חדשות ובפיתוח של שיטות ייצור חדשות אשר עשויות להשפיע על תעשיות התרופות והכימיקלים העדינים.