פרופ׳ דבורה פאס
המרכז לביולוגיה מבנית ע"ש יוסף וסיל מזר מתמקד במאמצים לגלות את המבנה המולקולרי של מאקרו-מולקולות ביולוגיות, ובמיוחד חלבונים וחומצות גרעין; כיצד הם רוכשים את מבניהם; וכיצד שינויים מבניים משפיעים על תפקודם - תחום מחקר בעל משמעות ביולוגית מרכזית היות ומאקרו-מולקולות מבצעות את רוב התפקידים בתא.