פרופ' אלדד צחור

התמנה לתפקיד ראש המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא
Prof. Eldad Tzahor