ד"ר דוד מרגוליס

זכה בפרס החוקר הצעיר המצטיין מטעם האגודה הישראלית לכימיה
Dr. David Margulies