פרופ' ארז ברג

זכה בפרס בלווטניק לחוקר צעיר בתחום מדעי הפיסיקה והנדסה
Prof. Erez Berg