פרופ' אדריס תיתי

יישא את ההרצאה הציבורית מטעם המרכז הבין-לאומי למדע תיאורטי בבנגלור
Prof. Edriss S. Titi